πŸ•―
CHANGE LOG
Change default Bg image on Archive page

.nc-PageArchive > .w-full.px-2.xl\:max-w-screen-2xl.mx-auto > .rounded-3xl.relative.aspect-w-16.aspect-h-12 > .nc-NcImage {
background-image: url('YourImageUrl');
background-size: cover;
}
​
.nc-PageArchive > .w-full.px-2.xl\:max-w-screen-2xl.mx-auto > .rounded-3xl.relative.aspect-w-16.aspect-h-12 > .nc-NcImage img {
display: none;
}
​
​
​
​

.nc-PageArchiveAuthor > .w-screen.px-2.max-w-full.\32 xl\:max-w-screen-2xl.mx-auto > .rounded-3xl.relative.aspect-w-16.aspect-h-12 > .nc-NcImage {
background-image: url('YourImageUrl');
background-size: cover;
}
​
.nc-PageArchiveAuthor > .w-screen.px-2.max-w-full.\32 xl\:max-w-screen-2xl.mx-auto > .rounded-3xl.relative.aspect-w-16.aspect-h-12 > .nc-NcImage img {
display: none;
}
​
​
Copy link
On this page
1, Change default background image on Category page:
2, Change default background image on Author page: